FRAMTIDENS SYNSÄTT
PÅ HÄLSA

VAD ÄR FUNKTIONSMEDICIN?

“Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och komma till rätta med de verkliga orsakerna till ohälsa, istället för att behandla symtom.”

Orsak – inte symtom
Inom funktionsmedicinen försöker man förstå och åtgärda de underliggande orsakerna till ohälsa, istället för att behandla symtom. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar. Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen, där man betonar livsstilsförändringar och näringstillskott. Funktionsmedicinen svarar på frågan VARFÖR – varför har dina symtom uppkommit? Vad är den underliggande orsaken till dina besvär?

Kroppen som helhet
Det finns ett stort behov av helhetstänk och ökat fokus på de verkliga orsakerna bakom ohälsa. Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet, en produkt av gener och livsstil. För att förebygga ohälsa och för att stötta läkningsprocesser, jobbar man med fem livsstilsområden som alla behöver vara i balans för att vi ska må bra.
Dessa områden är:
• Kost och näring
• Träning och rörelse
• Sömn och avslappning
• Stress och motståndskraft
• Relationer och nätverk

Framtidens medicin
Mer än 80% av alla sjukdomar som drabbar oss orsakas av vår livsstil. Detta innebär att vi själva kan påverka en stor del av vår hälsa genom vårt sätt att leva, och genom de val vi gör varje dag. Funktionsmedicinen innebär ett proaktivt synsätt när det gäller hälsa, och ett stort ansvar läggs på individen själv. Funktionsmedicin är framtidens synsätt på hälsa och ohälsa.

HUR GÅR DET TILL?

Funktionsmedicinen är individanpassad vilket innebär att du som klient ägnas generöst med tid, och att behandlingsupplägget alltid skräddarsys efter dina behov. Ett funktionsmedicinskt upplägg ger dig förutsättningar att verkligen gå till botten med dina hälsobesvär.

Konsultation
Jag vill hjälpa dig skapa varaktig hälsa. Därför vill jag samla in så mycket information som möjligt om ditt hälsoläge. Redan innan vi träffas första gången fyller du i ett omfattande frågeformulär. Tillsammans med vårt samtal och olika labtester ger det mig en helhetsbild av vad vi behöver fokusera på. Utifrån detta får du sedan ett personligt behandlingsupplägg som innefattar råd om kost, livsstil och näringstillskott som syftar till att stötta läkning och komma till rätta med biokemiska obalanser. Vanligtvis träffas vi tre gånger – fysiskt eller via nätet – med avstämningar däremellan. Läs mer om upplägg och priser.

Labtester
Inom funktionsmedicinen använder man sig ofta av labtester för att mäta och utvärdera olika biokemiska processer i kroppen. Det kan handla om mag-tarmbesvär, hormonella obalanser, födoämnesintoleranser, näringsstatus, genetik mm. Resultaten från testerna gör det möjligt att ännu bättre prickskjuta ditt personliga behandlingsupplägg. Testerna utför du själv i hemmet. Dessa skickas sedan till lab utomlands för analys. Vissa labtester utförs på vårdcentral. Labben vi samarbetar med är Werlabs och Nordic Labs.

VEM PASSAR DET FÖR

Upplever du att den traditionella vården ger utebliven eller begränsad effekt? Har du brist på energi, mag-tarmbesvär, värk eller andra hälsoproblem? Du kanske inte har någon diagnos, men upplever ändå att du inte mår så bra som du skulle vilja. Du kanske har provat allt.

Funktionsmedicin passar dig som:
 • är intresserad av att upptäcka den underliggande orsaken till dina hälsoproblem, snarare än att dämpa symptom.
 • vill förstå de verkliga orsakerna bakom dina hälsobesvär och lära dig hur du kan må bättre.
 • kan tänka dig spela en aktiv roll i din egen läkningsprocess.
 • är villig att arbeta långsiktigt för att stötta din hälsa och välbefinnande.

Hälso-områden
Som certifierad utövare av funktionsmedicin arbetar Bodywise långsiktigt med en mängd olika ärenden. Några områden där funktionsmedicin kan hjälpa är till exempel:

 • IBS och andra mag-tarmbesvär
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Hormonella obalanser
 • Allergier och astma
 • Hudbesvär
 • Sköldkörtelproblematik
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Fibromyalgi
 • Utmattningssyndrom, kronisk trötthet
 • Depression, ångest
 • Metabol ohälsa som övervikt, högt blodtryck mm.

BODYWISE OCH FUNKTIONSMEDICIN

Bodywise arbetar med den funktionsmedicinska modellen som ursprungligen utvecklades av The Institute For Functional Medicine i USA. Funktionsmedicin som medicinskt område definierades i början av 1990-talet av Dr. Jeffrey Bland. The Center for Functional Medicine finns på The Cleveland Clinic, ett av de tre främsta forsknings-sjukhusen i USA. Här kan du läsa mer om The Cleveland Clinic.